Sep 13

แก้วมังกร หรือ ชื่อภาษาอังกฤษคือ : Dragon Fruit เป็นเผาพันธ์ในเครือเดียวกับ ต้นตะบองเพชร แก้วมังกรเป็นไม้เลื้อย มีลำต้นเมื่อโตแล้วประมาณ 5 เมตร แก้วมังกรจะเป็นพันธุ์ไม้ที่มีรากทั้งในดินและในอากาศ แก้วมังกรเป็นพืชที่ชอบดินร่วนและดินที่ระบายน้ำได้ดี ส่วนสถานที่ ที่แก้วมังกรเจริญเติบโตได้ดี คือที่โล่งแจ้ง มีแสงแดดเข้าถึง แต่แสงแดดจะไม่แรงจ้ามากเกินไป ดอกของแก้วมังกรมีสีขาว และมีขนาดใหญ่ ลักษณะของดอกเป็นกลีบยาวเรียงซ้อนกัน ดอกแก้วมังกรบานตอนกลางคืนเท่านั้น ผลของแก้วมังกรมีลักษณะเป็นทรงกลมรี มีสีของเปลือกตอนดิบเป็นสีเขียว และเมื่อตอนสุกจะมีสีแดงหรือสีบานเย็น และเป็นผลไม้ที่มีกลีบเลี้ยงสีเขียวติดอยู่รอบผลของมัน แก้วมังกรที่เนื้อด้านในเป็นสีขาวจะเป็นพันธุ์เวียดนามหรือพันธุ์ไทย แต่หากเนื้อเป็นสีแดงหรือสีชมพูจะเรียกว่าพันธุ์เนื้อแดง บริเวณเนื้อของแก้วมังกรจะมีเมล็ดสีดำคล้ายๆเม็ดงา

 

แก้วมังกรเนื้อแดง น้ำแก้วมังกร

ประโยชน์ของแก้วมังกร

แก้วมังกรเป็นผลไม้ที่สามารถทำมารับประทานสดได้ หรือจะนำมาทำเป็นน้ำผลไม้ได้เช่นกัน แก้วมังกรมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการของโรคความดันโลหิต และช่วยรักษาโรคเบาหวานได้อีกด้วย แถมแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีแคลอลี่ต่ำสามารถรับประทานแทนอาหารเพื่อลดความอ้วนได้อีก เพราะแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่มีกากใยสูงมาก แถมยังมีวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี และทำให้ผิวพรรณสวยงาม สดใส แก้วมังกรยังสามารถที่ดูดชับสารพิษต่างๆที่ตกค้างในร่างกายของเราออกจากร่างกายของเรา ที่สำคัญการรับประทานแก้วมังกรนั้นยังช่วยลดการเกิดมะเร็งได้อีก

ขอบคุณข้อมูลจาก ที่http://www.nanahealth.net

Jun 3

“วัฒนธรรม” หมายถึง ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ ความกลมเกลียว ก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน (เป็นการชี้ชวน เชิญชวน วิงวอนให้ประชาชนร่วมกัน ทำให้เกิดความเจริญงอกงาม ให้มีความดีงามขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่รับมรดกกันมา แต่จะต้องรักษาของเดิมที่ดี แก้ไขดัดแปลงของเดิมที่ควรแก้ หรือดัดแปลงวางมาตรฐานความดีความงามขึ้นใหม่ แล้วส่งเสริมให้เป็น ลักษณะที่ดีประจำชาติสืบต่อไปจนถึงอนุชนรุ่นหลัง 9. คำว่า “วัฒนธรรม” ถอดศัพท์มาจาก “culture” ของภาษาอังกฤษ ซึ่งมี รากศัพท์มาจาก “cultura” ในภาษาละติน มีความหมายว่า การเพาะปลูกหรือการปลูกฝัง อธิบายได้ว่ามนุษย์เป็นผู้ปลูกฝังอบรมบ่มนิสัยให้เกิดความเจริญงอกงาม “วัฒนธรรม” เป็นคำสมาส คือการรวมคำสองคำเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ “วัฒนะ” ซึ่งมีความหมายทั่วไปว่า เจริญงอกงาม รุ่งเรือง “ธรรม” ซึ่งในที่นี้หมายถึง กฎ ระเบียบหรือข้อปฏิบัติ เพราะฉนั้นเมื่อพูดถึงคำว่า “วัฒนธรรม” ในความหมายทั่วไป หมายถึงความเป็นระเบียบ ความมีวินัย เช่นเมื่อพูดถึงบุคคลหนึ่งว่า “เป็นคนมีวัฒนธรรม” ก็มักหมายความว่าเป็นคนมีระเบียบวินัย เป็นต้น “วัฒนธรรม” เป็นศัพท์ทางวิชาการ (Technical Vocabulary) ซึ่งในทรรศนะของสังคมวิทยา หมายถึง วิถีการดำเนินชีวิต กระสวนแห่งพฤติกรรม และบรรดาผลงานทั้งมวลที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น ตลอดจนความคิด ความเชื่อ และความรู้ เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูล http://www.thaiwisdom.org

Apr 2
icon1 taledee | icon2 ความรู้ | icon4 04 2nd, 2012| icon3No Comments »

หมอกควัน (อังกฤษ: smog) นับว่าเป็นลักษณะของมลพิษทางอากาศชนิดหนึ่ง หรือเราอาจจะใช้โดยคำว่า สโมก เป็นคำกร่อนที่ใช้มาจากคำว่า “สโมก” (smoke แปลว่า ควัน) กับ “ฟ็อก” (fog แปลว่า หมอก) ในอดีตสม็อกนั้นจะเกิดขึ้นมาจากการผสมกันระหว่างควันกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากการเผาไหม้ถ่านหิน ส่วนสม็อกในปัจจุบันมักจะมาจากควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เสียมากกว่า และ ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม และทำปฏิกิริยากับแสดงแดดจึงทำให้ก่อเกิด หมอกควันแบบโฟโตเคมี (photochemical smog)

ขอบคุณข้อมูลhttp://th.wikipedia.org

Jun 6

ทฤษฎีของความรู้ Theory of knowledge : TOK เป็นการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความรู้ที่ตนได้รับ และตอบสนองความรู้/ปัญหาที่สำคัญในบริบทต่าง ๆ สังคมโลกที่ต้องใช้หลากหลายสาขาของความรู้ วิธีการแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้? และถ่ายทอดความรู้ นำเสนอด้วยวิธีการที่หลากหลายในรูปแบบการเรียนรู้? แนวคิดอย่างถูกต้อง? และด้วยความซื่อสัตย์ ตลอดจนยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เป็นประสบการณ์ตรงของผู้เรียน โดยประเด็นความรู้ต่าง ๆ องค์ความรู้ ?และทฤษฎีความรู้ ของสาระการเรียนรู้พื้นฐานทั้งหมด ในเชิงบูรณการ ในเชิงปฏิบัติ ครูและผู้เรียนร่วมกันกำหนดเนื้อหา