May 5

บัลชัก เลือกที่จะเป็นนักเขียนโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านจาก พ่อ พ่อจึงตัดค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดของเขา ผลงานทั้งหลายก็ถูกตีกลับตลอด พอยากแค้นมากเข้า เขาก็เริ่มเป็นหนี้
เป็นสินพะรุงพะรัง ในช่วงที่ลำบากที่สุดของชีวิต อาหารของเขามีแค่เพียงเศษขนมปัง
กับน้ำเปล่าเท่านั้น
แต่บัลชักเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ ถึงเวลาอาหารเขาก็จะวาดรูปจานหนึ่งใบ
ขึ้นบนโต๊ะ แล้วก็เขียนอาหารที่อยากกินลงไป นอกจากนี้เขายังซื้อไม้เท้าหินโมราท่อนหนึ่ง
แล้วสลักบนไม้เท้าว่า “ฉันจะฟาดฟันอุปสรรคทั้งปวงให้สิ้นซาก”
ในที่สุดบัลซักก็ได้เป็นนักประพันธ์ผู้ยิ่งใหญ่ แล้วพวกเราหละครับพร้อมที่จะทำ และ

ต่อสู้ในสิ่งที่ต้นตั้งใจไว้ให้สำเร็จหรือยัง…….

คติสอนใจ “การมองโลกในแง่ดีเป็นประตูปิดกั้นความทุกข์ อุปสรรคทั้งปวงก็จะถูกทุบทำลายไป”