Jul 29

วันนี้เกร็ดความรู้มีวิธีการบริหารสมองแบบง่าย ๆ มาบอกกัน….

นักวิจัยมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ เมโทรโพลิแทน ประเทศอังกฤษ ให้ข้อมูลว่า วิธีพัฒนา-ฟื้นฟู

ความจำของสมองมนุษย์แบบง่าย ๆ ทำได้ด้วยการค่อย ๆ กรอก “ลูกตา” จากข้างหนึ่งไปยังอีก

ข้างหนึ่งเท่านั้นเอง

เคล็ดลับการกรอกลูกตาที่ว่านี้ ต้องทำในแนวนอน เช่น กรอกตามองจากฝั่งซ้าย มาตรงกลาง แล้ว

ไปทางขวา หรือไม่ก็ทำในทิศทางสลับกัน แต่ต้องกรอกตา หรือ ทำต่อเนื่องเพียง 30 วินาทีต่อวัน

ดร.แอนดรูว์ ปาร์กเกอร์ นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญระบบประสาท ผู้นำการวิจัย กล่าวว่า การฝึก

กรอกตาไปมาแบบนี้จะช่วยให้ “สมองทั้ง 2 ซีก” ทำงานตอบสนองกันดียิ่งขึ้น เมื่อทำบ่อย ๆ

จึงเหมือนเป็นการ “ออกกำลังกายสมอง” ไปในตัว ทำให้สมองของผู้ฝึกมีความจำดีกว่าเดิม

10 เปอร์เซ็นต์

ดร.แอนดรูว์ สรุปการทดลอง โดยแบ่งนักศึกษา 102 ออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกให้ฝึกกรอก

ตาซ้ายขวา, กลุ่มที่สองกรอกตาขึ้นลง และกลุ่มที่สามไม่ต้องฝึกอะไรเลย ผลการทดลองพบว่า

กลุ่มแรกสามารถจดจำคำพูด 300 คำที่นักวิจัยเปิดเทปให้ฟังได้มากที่สุด

ถ้าใครอยากมีความจำดี ๆ ก็ลองนำวิธีบริหารสมองไปปฏิบัติดูได้??????????????

ที่มาหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

?

?

Feb 12

ถาม?? บางครั้งความจำของคนเราก็เชื่อถือไม่ได้? วันที่? 6? มีนาคม? เมื่อ? 4? ปีที่แล้วทุกๆคนล้วนทำเรื่องที่สำคัญมากเป็นพิเศษเรื่องหนึ่ง? คุณจำได้ใหมว่าเรื่องอะไร