Sep 21

เมื่อกล่าวถึงสิ่งแวดล้อมเสียหรือเป็นพิษ หมายความว่า สภาพของสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดผลกระทบต่อการดำรงชีพของมนุษย์ ในปัจจุบันเรามักจะได้ยินที่กล่าวกันว่า ดินเสีย น้ำเสีย อากาศเป็นพิษ และแสง เสียงเป็นพิษ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์นั้นเอง เป็นต้นว่า 1. มนุษย์ตัดไม้ทำลายป่ากันมากขึ้น 2. มนุษย์เผาเชื้อเพลิงตามบ้านเรือน และตามโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น 3. มนุษย์ผลิตสารสังเคราะห์บางอย่างที่ไม่สลายตัว และสลายตัวยากมากขึ้น เช่น พลาสติก โฟม จึงทำให้เกิดขยะเหล่านี้มากขึ้น ส่วนสารบางอย่างที่เป็นก๊าซ เช่น ฟรีออน ซึ่งใช้ช่วยในการฉีดสเปรย์ และใช้ในเครื่องทำความเย็น ก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในอากาศฟุ้งกระจายทั่วไป ซึ่งจะไปทำลายโอโซนในบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกไว้ และมีผลกระทบทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น 4. มนุษย์สร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ขึ้นใช้แทนวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ใช้ ไฟเบอร์กลาสแทนไม้ ใช้ฟรีออนแทนแอมโมเนียเหลวในตู้เย็น และใช้ผงซักฟอกแทนสบู่ เป็นต้น เมื่อใช้แล้วมีสิ่งตกค้างเป็นมลพิษอยู่ในอากาศ ในน้ำ และในดิน ทำให้เกิดผลเสียหายต่อพืช สัตว์และมนุษย์ด้วยกันเองในที่สุด 5. มนุษย์สร้างอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดที่ให้ความร้อน แสง เสียง ที่ทำให้เกิด อันตรายต่อมนุษย์ได้มากขึ้น 6. มนุษย์สร้างยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง เช่น จักรยานยนต์ รถยนต์ และยานอวกาศ เพื่อออกไปสำรวจอวกาศภายนอกโลกมากขึ้น ก๊าซที่เหลือจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ได้แก่ ออกไซด์ของไนโตรเจนและคาร์บอนจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในอากาศแล้วพวกเราจะช่วยกันทำอย่างไรกับเรื่องนี้ดี….ลองช่วยกันนำกระบวนการคิดแบบหมวก 6 ใบ เพื่อนำมาคิด เพื่อเป็นแนาวทางในการแก้าปัญหามาพอเข้าใจ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะ….

May 30

หมวก 6 สี เป็นรูปแบบการคิดของ เอ็ดเวิร์ด? เดอ โบโน? เป็นการพัฒนาสมองให้สามารถคิดได้อย่างหลากหลาย? สามารถควบคุม? ความคิดให้เป็นระบบและเป็นทิศทางเดี่ยวกันเป็นการคิดทีละเรื่อง ทีละด้าน? ด้วยการกำหนดสีเป็นชื่อหมวก? หมวกที่มีสีที่ต่างกันจะแทนความคิดที่ต่างกัน ถ้าสวมหมวกสีอะไรก็แสดงความคิดในแนวนั้น? และเมื่อเปลี่ยนสีหมวกก็จะเปลี่ยนแนวความคิดด้วย

  1. หมวกสีขาว? คือ? การคิดเกี่ยวกับข้อเท็จจริง? ไม่ใช้อารมณ์? คิดเป็นกลาง

  2. หมวกสีแดง คือ? คิดเชิงอารมณ์? ความรู้สึก

  3. หมวกสีดำ???? คือ? คิดหาข้อบกพร่องและจุดอ่อน

  4. หมวกสีเหลือง คือ คิดด้านบวก? มองโลกในแง่ดี

  5. หมวกสีเขียว คือ? คิดสร้างสรรค์

  6. หมวกสีฟ้า คือ? การควบคุมและการบริหารกระบวนการคิด? (มักเป็นบทบาทของหัวหน้า)

เพื่อนๆ ลองใช้หมวก ทั้ง 6 สี ในการคิดในเรื่อง ของ? สภาวะโลกร้อน? ดูสิคะ? เขียนแสดงความคิดเห็นได้นะคะ…